ENLLAÇOS

Portals Educatius

www.xtec.cat/escolacanserra

-Escola Can Serra

https://www.facebook.com/escolacanserra/

– Facebook Escola Can Serra

http://diarieducacio.cat/

-Diari de l’educació

www.xtec.cat

-Xarxa telemàtica educativa de Catalunya

https://www.mecd.gob.es/

-Ministerio de educación y Formación profesional

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici

-Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

www.boe.es/g/es

-Boletín Oficial del Estado

www.ensenyament.com

-Saló de l’ensenyament de la Fira de Barcelona

www.xtec.net/~cdorado

-Estratègies d’aprenentatge i técniques d’estudi

Beques

www.20.gencat.cat/portal/site/Educacio

-Beques i ajuts del Depatament d’Educació

Diccionaris i Enciclopèdies

www.diccionarios.com

-Diccionaris castella-anglès, castellà-francés i castellà-català

www.labiblio.com

-Recopilació de textos electrònics a Internet, pedr a estudiants i professors

www.enciclopedia.cat

-Accés gratuït als diversos serveis del grup Enciclopèdia Catalana: l’Enciclopèdia, el Diccionari i l’Encyclopaedia

www.britannica.com

-Accés gratuït a l’enciclopèdia més prestigiosa del món

 

Organismes

www.fapac.net

-Federació d’Associacions de Pares de Catalunya